Jagt i Plantagen


Ibsker Jagtforening


Jagt i Plantagen


Som en forsøgsordning, gældende i 2016 og 2017, har Ibsker Jagtforening vedtaget at invitere de ekstraordinære medlemmer, samt de ordinære medlemmer der bor uden for Ibsker sogn eller uden for 3740 med på jagt på samme betingelser som de ordinære medlemmer, der bor i Ibsker sogn eller i 3740.


Dog kan de ekstraordinære medlemmer og de ordinære medlemmer uden for Ibsker sogn eller uden for 3740 ikke invitere gæster med på jagterne.


Jagterne starter ved Jagthuset kl. 09:00, datoerne ses i kalenderen, prisen er kr. 100,00.


Der skal fremvises gyldigt Jagttegn ved tilmeldingen.


Der må kun anvendes skovpatroner på jagterne.


De almindelige ordinære medlemmer kan invitere gæster til jagterne, prisen er kr. 100,00 og tilmelding skal ske senest 3 dage før jagtens afholdelse, til formanden

Bo Marker tlf. 53 74 30 40.