Nyheder

Ny dato for bukketræf.

 

Bukketræffet i Ibsker

flyttes fra den

25/5. 2024

til den

1/6. 2024 kl. 9.00


Det er stadig med morgenmad mm.

 

pbv. Bo----------------------------------------------------------


Meddelelser fra Ibsker Jagtforeningens flugtskydningsudvalg 2024


Vi samler plastforlader op

d. 5. april, d. 5. juni, d. 23. august og d. 13. september, kl. 14.

Alle er velkomne til at dukke op og hjælpe til.


Husk at der IKKE må bruges egne patroner på banen, fordi vi kun anvender miljøpatroner. Alle patroner skal købes hos kasseren samtidig med køb af lerdueserie.

Priser på serier er til træning kr. 220.- og til præmieskydning kr. 250.-


Der er kredsskydning søndag d. 26. maj kl. 9.00 på Raghammer.

Igen i år, vi vil forsøge at stille hold i, senior, oldboys og veteran-rækken. Mød godt frem!


Vi gentager fra sidste år og holder Trap/sportingmesterskab på Raghammer, tirsdag d. 21. maj kl. 18.00 – 20.00.

Kom i god tid, da vi afholder 2 mesterskaber samme dag, og banen lukker kl. 20.00.

Efter mesterskabsskydningen giver jagtforeningen smørrebrød, til de deltagende skytter.


OBS I år har vi Rødvinsskydning v/ Jørn Maler onsdag d. 5. juni i Grisby kl. 17.45 – 20.30

OBS I år har vi Pinewood Præmieskydning onsdag d. 10. juli i Grisby kl. 17.45 – 20.30

NB: Kredsskydning Jægersporting på Raghammer søndag d. 9. juni kl. 09.00 – 15.00

HUSK: Gunnar Pihl’s Mindeskydning på Raghammer lørdag d. 22. juni kl. 9.00 – 15.00


Hilsen flugtskydningsudvalget

Bo Marker - Tony Corfitzen - Jørn Møller - Brian Bjerregård - Hans Pedersen – Thomas Espersen


Nyt fra bestyrelsen!

Vi afholder bukketræf lørdag den 25/5 kl. 09.00 i jagthuset

Medbring gerne dine nedlagte bukke!

Vi præmierer den flotteste, den mest særprægede og den største.

Efterårets jagter afholdes Lørdag den 19/10, søndag den 17/11 og lørdag den 7/12, alle kl. 9.00 ved jagthuset.

Vi skal indskærpe, at der på jagterne i plantagen udelukkende må anvendes godkendte skovpatroner.


Udlejning af jagthuset

Husk vi udlejer jagthuset. Pris kr. 1000,- pr. dag

Kontakt Ea Holten Pedersen på mobil: 23 27 18 42 eller mail: eahp@mail.dk eller

Jytte Møller på mobil: 21 20 71 92 eller mail: jmdalen9@gmail.com


www.ibskerjagtforening.dk Følg med på hjemmesiden og kom GERNE med indlæg og fotos mv.


HUNDETRÆNING IBSKER.


Så starter hundetræningen igen.

Opstart mandag den 8. april 2024 kl. 19.00 

Træningen foregår ved Ibsker Jagthus Oksemyrevej 27

Herefter træner vi hver mandag samme tid og sted.

Træningen er jagthunde relateret, alle hunde er velkommen. Hundene skal være vaccineret og forsikret. 


Vi regner med der bliver 4 hold igen i år,

hvalpe/begynder, dressur, apportering og øvede.

Der er 9 instruktører til rådighed

samt 2 der kan træde til hvis der mangler.


Prisen er som sidste år.

Hvalpe/begynder kr. 50,00.

dressur kr. 50,00,

apportering kr. 60,00

øvede kr. 60.00. 

der afregnes før træningsstart.


Det vil være muligt at købe øl/vand til kr. 10,00.

 

Er der spørgsmål, så kontakt undertegnede.

 

Bo Marker, tel. 53743040 e mail bomarkervvs@gmail.com

 

Håber vi ses

Instruktørerne 


------------------------------------------------------------

Fredag den 19/1 2024

fik vi afholdt vores generalforsamling i Ibsker Jagtforening.

Der var mødt 25 medlemmer op denne dag.

Billeder taget af Jørn Bjerrum Hansen

Generalforsamling 19/1-2024.

 

Valg af dirigent og referent :

 

Albert Lund foreslået og valgt.

 

Formandens beretning  (bliver trykt i sin helhed) :

 

Der bliver måske åbnet for at bruge andre patroner end bismut og tungsten i skoven, vi afventer skriftligt svar fra skovfogeden.

 

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse :

 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. Der var spørgsmål til foreningens ”MobilePay” om det var for bekosteligt. Kassereren oplyste at gebyret har ændret sig fra kvartalsvis fast afgift til en procentsats af de indkommende beløb og at det er en lettelse at have betalingsmuligheden da færre personer har kontanter. For at imødegå underskud var der forslag om at hæve kontingentet, kassereren meddelte at det allerede er sket med en stigning fra 25,- til 50,-kr.. Kontingentet til foreningen er kun en lille del af det samlede beløb vi betaler og vi har brugerbetaling på vores jagter. Der blev foreslået at vi kunne tage 2 gæster med på jagterne.

 

Indkomne forslag :

 

Der var et forslag fra bestyrelsen om revision af vores vedtægter så de bliver i overenstemmelse med DJF´s vedtægter, dette blev godkendt af generalforsamlingen.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer :

 

Ib Andersen udtræder af bestyrelsen , Jonas Rasmussen blev genvalgt og Jacob Hansen indtræder i Ib´s sted.

 

Valg af suppeanter :

 

Albert Lund blev genvalgt og Jacob Nielsen indtræder i stedet for Jacob Hansen.

 

Valg af revisor og revisorsuppleant :

 

Hans Pedersen blev valgt som revisor og Hans Erik Jensen som suppleant.

 

Valg af flugtskydningsudvalg :

Genvalg til Bo, Hans, Brian, Jønne, Tonni, og Thomas.

 

Eventuelt :

 

Ib Andersen fik som tak for 15 års vel udført arbejde som kasserer overrakt en god flaske lunende væske.

Der afholdes et hygiejnekursus onsdag d. 6/3. i jagthytten og alle der ikke har erhvervet det opfordres til at melde sig til, og det skal gøres på DJF´s hjemmeside, er man i vildrede kan man kontakte Bo.

Der var spørgsmål om trykjagt på dåvildt i plantagen og svaret var at det er forsøgt arrangeret før med dårlig tilslutning og hvis det skal gøres igen skal der oprettes en hjortegruppe. Jørn Holm påpegede at der er væsentligt mere dåvildt nu end dengang. Hvis det bliver aktuelt vil der komme retningslinier fra bestyrelsen.

Albert fortalte om en undersøgelse af jagt med blyfrie riffelpatroner og egne gode oplevelser med samme.

 

Generalforsamlingen afsluttet i god ro og orden.

 

Albert Lund , referent.Svaneke 19. januar 2024


 

Beretning Ibsker Jagtforening 2023

 

Velkommen til generalforsamling i Ibsker Jagtforening

 

Dagsorden.

 

 

Ibsker havde pr. 18/01-2024 143 medlemmer, 5 mindre end sidste år, hvilket stadig gør os til øens største jagtforening.

 

Årets jagter i Plantagen.

Vi var 83 jægere fordelt på 3 jagter i 2023. Dette meget skuffende, men trods alt 11 flere end sidste år, her må vi kunne gøre noget for bedre fremmøde.

 

Årets resultat.

12 dyr godt fordelt. samme som sidste år

2 harer

21 snepper, 12 flere end sidste år

Tak til sweisshundefører Kim Petersen og Jesper Sommer Nielsen for at stå til rådighed på vores jagter.

Der blev også i 2023 reguleret råger i Listed, Årsdale samt Svaneke med en indberetning på 165 unger.

 

Jagtdatoerne i 2024 bliver lørdag den 19/10, søndag den 17/11, lørdag den 7/12.

 

Bukketræf.

I 2023 havde vi igen bukketræf.

Her var mødt 23 jægere frem til en hyggelig formiddag.

Der var præmie til den flotteste, (Brian B) mindste, (Jørn Holm) og sjoveste, (Bjarne Hansen)

Årets bukketræf i 2024 bliver mandag den 25/5 kl. 9.00 i Jagthuset.

 

Sommerfesten i 2023 måtte vi desværre aflyse igen pga. for få tilmeldte 23 stk ??

Denne må vi desværre ligge i skuffen nogle år.

 

 

 

 

Jægerforbundet, jægerrådsmøde, kredsmøde, efterårsmøde.

Jægerrådsmødet 1/2-2023 her var 65 fremmødte medlemmer, her deltog Thomas Kjær Christen fra Århus Universitet han fortalte om vildtudbyttestatistikken samt vingeundersøgelser ligeledes deltog Rikke Bruun projektleder for bestandovervågning hun fortalte om vigtigheden herom.

Der var som sædvanlig lodtrækning om 50 pladser til jagter i statsskoven.

Kredsmøde 15/3 2023 der deltog 58 medlemmer, Der var igen besøg fra Claus Lind Christensen og direktør Karen Friis, der blev vanen tro fortalt om økonomi, samt medlems fremgang på Bornholm.

På efterårsmødet blev der drøftet jagttider, harer bliver nok kortet 14 dage i januar, gråænder får vi måske lov at jage i januar, ellers var resten omkring rovvildt som vi ikke har på Bornholm.

 

Dåvildt. Vi får ikke lov til at jage dåhjort og då i 2024/2025. Dog må vi jage kalv hele januar i 2025. Nu må vi se om det så kommer noget fra vildforvaltningsrådet i 2025/2026.

 

Grisby.

Stormfloden lavede også lidt ravage på vores bane i Grisby. Ligeledes havde vi 3 dage ekstra hvor vi samlede affald op fra Grisby til Årsdale. Tak til hjælperne, specielt tak Til Annelise der kom og serverede kaffe og nybagte boller.

Vi har fået ny kontrakt med tinglysning gældende til november 2054

 

 

 

 

Flugtskydning.

Ibsker´s skytter gjorde sig igen gældende i de skydninger der blev afholdt på BJC se resultaterne på  www.born-jagt.dk. (hvis den fungerer)

Jeg vil lige nævne Gunnar-Pihl her vandt Ibsker igen alle 3 pokaler.

Fremmøde 20 skytter, jagtskydning 135-158

Trap her blev sat ny rekord, 119 træf.

Til DJ-skydningen var hovedparten fra Ibsker. 21 ud af 28. Vi vandt igen de fleste rækker.

I Grisby var vi lidt mindre antal end sidste år.

Vi var 30 skytter til vores trap og sportingmesterskab.

Vinderne Trap. Thomas, Annelise, Mikkel O, Finn H

Vinderne Sporting Jan M, Annelise, Mikkel O, Jørn Maler

Rækkevindere ved vores præmieskydning.

Mester. Thomas E 38-41

 1. Række Mikkel O 34-43

Veteran TKL 36-44

Dame. Annelise J 29-48

Jeg vil lige nævne på en af vores flidskydninger præstere Jesper j at skyde 40-40, dette er aldrig sket i Grisby før.

Tak til flugtskydningsudvalget for godt samarbejde.

 

Hundetræning.

Ibsker står stadig for jagthundetræningen på Bornholm.

Der var i 2023 rigtig mange hunde/hundeførere til vores træninger.

 

Tak til vores sponsorer i Grisby.

Jørn Maler, Nordbornholms Røgeri, Bo Marker VVS, Max VVS, samt Tony Pinewood.

 

Som afslutning vil jeg igen i år opfordre alle til at deltage i vores aktiviteter, samt bruge vores hjemmeside.

 

Tak til Elin for dejlig forplejning

Tak til Jørn Grisby for billeder

Tak til Dorte for hjemmesiden

Tak til hjælpere på jagterne

Tak til Jan og Jesper for opbevaring af trailere

Tak til Husmandsplantagen for godt samarbejde.

 

Sidst men ikke mindst tak til min bestyrelse for godt samarbejde i 2023.

 

Generalforsamlingen for 2024 bliver fredag den 24/01 2025 kl. 19.00 i Jagthuset

 

Bo Marker

Ibsker Jagtforening


---------------------------------------------------------

 

 


HUSK

Husk vores generalforsamling i

Ibsker Jagtforening

fredag den 19/1 kl. 19.00 i Jagthuset.

Tilmelding til Ib eller Bo

senest tirsdag den 16/1 pga. mad.

Håber vi ses.

pbv. Bo


-----------------------------------------------------------


Kære nye jæger


Du inviteres hermed til nyjægerjagt:


Lørdag den 27. januar 2024, kl. 09.00 på Forsvarets øvelsesterræn på adressen: Raghammer skydeterræn, Eskildsgård, Søndre landevej 186, 3720 Aakirkeby.


Tilmelding skal ske til Christian Ritzau – Nyjægerkoordinator,

senest lørdag den 20. januar 2024 på:

Mail: chrrla@hotmail.com eller via sms til tlf.nr: 23880388

Der er 16 pladser og det er først til mølle.


Førstegangs-deltagere på Danmarks Jægerforbunds nyjægerjagt har dog førsteret. Så skriv i tilmeldingen om det er første gang du deltager, samt hvornår du tog dit jagttegn og bestod haglskydeprøven.

Hvis du har kontakt til andre nyjægere, som har taget jagttegn og haglskydeprøve indenfor de sidste 3 år, så bring venligst invitationen videre.

Man behøver ikke at være bornholmer. Bornholmske nyjægere har dog også førsteret, men da pladserne sjældent bliver fuldt besat, skal man endelig ikke holde sig tilbage med tilmeldingen. (Man er nyjæger i de første 3 jagtsæsoner, efter man har bestået jagtprøven og skydeprøven.)


Dagens program:

Kl. 09.00 vil der være informationer og gennemgang af jagt generelt med skrevne og uskrevne regler og etik ved dagens jagtleder, John Walther.

En sweisshundefører vil også være til stede og fremlægge sin rolle i den danske natur på tværs af både jagt og trafik.

Herefter parole med al information om dagens jagt, bakket op af de bornholmske jagthornblæsere.

Herefter tager vi på jagt.

Efter dagens såter vil der være opbrækning af vildt og instruktioner i, hvordan det klargøres.

Herefter vil der være en parade og afrunding af dagens jagt, bakket op af de bornholmske jagthornblæsere.

Vi slutter dagen af med lidt, af koordinatoren medbragt, spisning samt en øl eller vand, og der vil også her være mulighed for at få besvaret spørgsmål om dagen og jagt generelt.


Praktisk info:

Medbring dit jagttegn. Medbring kniv til opbrækning. Der skydes med stålhagl på denne jagt, og da både råvildt og harer er typisk forekommende vildt på Raghammer, SKAL hagl være af str. 1-3, hvis man vil afgive skud til disse.

Skudt vildt tilkommer jægeren uden beregning.

Nedlagt råvildt skal den heldige jæger dog købe af Forsvaret til deres faste takst på 225 kr. uanset størrelse. Regning sendes til jægeren via e-boks.


Tydeligt orange beklædning er et sikkerhedsmæssigt krav på en fællesjagt, som man skal være iført under hele jagten. Som minimum et tydeligt hattebånd/armbånd. Der vil være forskellige typer orange sikkerhedsbeklædning med på dagen til uddeling. Nyjægerkoordinator står for forplejning på denne jagt.

Nyjægerjagten er et tilbud fra Danmarks Jægerforbund og det Danske Forsvar - til den nye jæger!

Jagten er et trygt miljø hele dagen igennem med nyjægeren i fokus og ikke selve jagten. Der kan spørges om alt indenfor jagt, og dagen slutter først, når alle nyjægere har haft mulighed for at få det ud af dagen, som han/hun har brug for.


Med håb om en god dag, glæder jeg mig til at se dig lørdag den 27. januar 2024.


Med venlig hilsen

Christian Ritzau

Nyjægerkoordinator Kreds 8--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Årets sidste jagt i Ibsker Plantage.

Lørdag den 16/12 havde vi årets sidste jagt i plantagen.

Der var mødt imponerende 38 deltagere op til denne jagt. Vi skal tilbage til 2012 for at have dette deltagerantal.

Udbyttet blev 5 dyr, 1 hare samt 11 snepper, dette blev leveret i 60 skud. Man skal tænke på, at vi "kun" går på jagt til middag, så et flot resultat.

Tak til alle de fremmødte.

Tak til Preben for et veludført arbejde som Fiskal.

Tak til Elin for en dejlig middag som traditionen starter med saltstegt sild, og så fik vi vildtgryde med dådyr leveret fra Ibsker Plantage.

Husk vores generalforsamling den 19/1 2024 kl. 19.00 i Jagthuset.

Til sidst vil jeg ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.

Tak for året der er gået.

Pbv. Bo 


Billeder taget af Jørn Bjerrum Hansen------------------------------------------------------------------------------------------

2. efterårsjagt i år

lørdag d. 19.Nov.

Her ses dagens vildt

3 dyr og 7 snepper.

Vi var desværre kun 24 jæger hvoraf 5 var gæster, det er ikke mange af 140 medlemmer det kan gøres bedre 🤨


Billeder taget af

Jørn Bjerrum Hansen

------------------------------------------------------------------

Bo blev ringet op af schweisserhundefører i lørdags, der var blevet tilkaldt af nogle turister. To dåhjorte var viklet ind i hinanden. Den ene var afgået ved døden og den anden måtte aflives.

------------------------------------------------------------


Søndag d. 22. okt. blev årets første efterårsjagt holdt,

med 21 jæger.

------------------------------------------------------------


Hej alle.


På grund af den dårlige vejrudsigt med meget blæst og regn,

har vi besluttet at aflyse jagten på lørdag og flytte den til søndag.

Det er på grund af vores sikkerhed.


Venlig hilsen bestyrelsen


-----------------------------------------------------------

Jagt i Ibsker Plantage

Lørdag den 21. oktober kl. 9.00 afholder vi vores første jagt i Ibsker Jagtforening.

Gæster meldes til Ib eller Bo senest torsdag den 19/10.

Vi håber at mange friske jægere møder op denne dag.

 

pbv.

Bo

-----------------------------------------------------------


Åbent hus hos Bornholms Buejægere 🙂

Er buejagt noget for dig, og er du nysgerrig på hvad buejagt er?

Hvis du vil være buejæger, kan vi hjælpe dig i gang.

Vi anbefaler at du besøger os og får en snak om mulighederne og eventuelt går en tur med rundt på træningsbanen.

Derfor holder Bornholms Buejægerforening INTRO dag

den 30. sep. i tidsrummet kl. 9.00 til 12.00

på Stenløsevej 12 i Allinge.


Alle er velkomne 🙂------------------------------------------------------------

 

Ibsker skydefest i jagthuset

Lørdag d. 2. sep. 2023


Billeder taget af Jørn Bjerrum Hansen

------------------------------------------------------------


Skydeafslutning i Grisby

Lørdag d. 26. aug. 2023


Billeder taget af Jørn Bjerrum Hansen


-----------------------------------------------------------


Hapsesnapse skydning

i Grisby onsdag d. 26. juli 2023

V/Nordbornholms røgeri og

Bo Marker VVS


Billeder taget af Jørn Bjerrum Hansen

-----------------------------------------------------------

AFLYSNING

Det er med stor beklagelse,

at vi igen i år må aflyse vores sommerfest.

Der var kun 23 tilmeldte,

det er noget skuffende med en forening på næsten 150 medlemmer.

 

Pbv. Bo


-----------------------------------------------------------


Så er det tid til vores årlige sommerfest i Jagthuset.


Lørdag den 12. august kl. 17.30 holder vi vores sommerfest.

Det er for både børn og voksne.

Det vil være som det plejer, helstegt gris med tilbehør, samt dessert.

Der vil være øl, vand samt vin og kaffe med i prisen.

Vil man have drinks medbringer man selv dette.

Prisen er ligeledes som tidligere kr. 100,00 pr. person.

Tilmelding til Ib eller Bo

senest den. 25. juli.

Vi lukker tilmeldingen ved 50 personer.

 

Pbv.

Bo


------------------------------------------------------------


Onsdag den 12. juli 2023 havde vi

Jørn Maler's rødvins skydning i Grisby.

Der var 23 skytter.

Resultater.


Mester.

 1. Jesper J 37-41
 2. Hasse J. 34-41
 3. Jan M. 33-43

 

A.række.

 1. Mikkel O. 33-45
 2. Annelise J 29-43
 3. Emil P. 29-45

 

Veteran-

 1. Anders D 38-40
 2. Claus O. 33-42
 3. Tonni C. 31-42

 

Tak til Jørn for en hyggelig dag på banen.

 

puv. Bo


Billeder taget af Jørn Bjerrum Hansen

 

----------------------------------------------------------

Fredag den 7. juli 2023 havde vi igen oprydning på banen i Grisby.

Vi kan allerede nu se resultatet af de nye miljøpatroner vi skyder med.

Vi var 10 stk. der hjalp til denne dag.

Tak til Annelise for igen at komme med nybagte boller og kaffe.

 

puv. Bo

Billedet taget af Jørn Bjerrum Hansen


----------------------------------------------------------

Onsdag den 5/7 til vores flids skydning, præsterede Jesper Jensen at skyde 40-40.

Dette er første gang der er skudt 40-40 i Grisby med 3 doubleer, der er ingen der ved om der nogensinde er skudt 40-40 i Grisby før.

Tillykke med det flotte resultat.

 

Bo

------------------------------------------------------------

Onsdag den 28. juni havde Ibsker sin årlige hanebøsse skydning i Grisby.

Vi var 15 skytter denne dag.

Her var der hygge og god skydning med de gamle geværer.

Vinder blev Hasse Jakobsen med 21-32.

Tillykke

 

puv. Bo

----------------------------------------------------------

Så blev Gunnar Pihl skydningen

afviklet på Bornholms Jagtcenter,

lørdag den 24. juni.

Ibsker tog alle tre pokaler i år.

Trap Pokalen blev vundet med ny rekord !!

Fremmøde Pokal, 20 skytter

Jagtskydning. 135-158 (Hans P, (24) Jønne, Brian, Thomas, Mikkel, Jesper)

Trap. 119 træf. ( Brian, (25) Annelise, Finn Knap,Tonni, Jønne)

 

Godt gået 

 

puv. Bo

-----------------------------------------------------------

Pinewood skydning i Grisby

7. Juni 2023

Billeder taget af Jørn Bjerrum Hansen

1. Pinsedag afholdt vi vores bukketræf.

Der var 23 jægere fremmødt til en flot morgen.

Der var hele 24 bukkeopsatser på paraden, heraf 3 sølv og 2-3 bronze, ellers mange flotte opsatser.

Flotteste buk gik til Brian Bjerregaard,

sjoveste buk gik til Bjarne Hansen

og mindste buk gik til Jørn Hansen.


Puv. Bo

Billeder taget af

Jørn Hansen

Så fik vi afviklet kredsskydning i jagt.

Ibsker var vanen tro meget dominerende.

Her er lidt resultater.

Hold.


Senior hold.

 1. Ibsker 2. 110-124 Brian, Jønne Thomas, Jonas
 2. Ibsker 4. 99-126 Peter, Jan, Jacob H. Annelise

 

Oldboys hold.

 1. Ibsker 1. 111-121 Hans, Jesper, Keld, Bo

 

Veteran.

 1. Ibsker 3 95-124 Willy, Jørn, Anders, Tonni

 

Individuelt.

Senior

     1.                      Jonas 36-43

 

Oldboys.

 1. Brian 39-40 (efter omskydning)
 2. Jesper 39-40 (efter omskydning)

 

Veteran

      1.                      Keld 37-41

      2.                      Hans 35-40

      3.                      Peter 34-43

 

Der var 28 skytter, heraf 21 fra Ibsker !!!!

 

puv. Bo

Hej bukkejægere med flere.

Vi er desværre nød til at flytte vores bukketræf til mandag den 29/5 (2. pinsedag) 9.00 i jagthuset.

Foreningen er stadig vært med morgenmad, kaffe, øl og vand.

Håber vi ses.

 

pbv.

Bo

Ibsker skytterne har startet året på Bornholms Jagtcenter med nogle gode resultater.

 

          BM i jagtskydning,

      I mesterrækken stod der Ibsker på de 4 første pladser


 1. Jonas Jensen  39-43
 2. Brian Bjerregaard 38-40
 3. Jesper Jensen 38-44
 4. Kristian Dam 37-42

 

         Veteran.


 1. Keld "Palme" 38-41

 

        Damer.


 1. Lise Pedersen 31-46
 2. Annelise Jakobsen 28-41

 

           Østersøtrap. 

           Her var det igen Ibsker, der tog sig af mesterrækken.

 

         Mester


 1. Jesper Jensen 46 træf
 2. Jonas Jensen 42 træf
 3. Thomas Espersen 40 træf

 

          Mix rækken

 

 1. Claus Olsson 38 træf
 2. Annelise Jakobsen 35 træf

 

       puv. Bo

Så blev vores bane i Grisby klargjort til sæsonen.

16 friske skytter samt nogle børnebørn var i Grisby og hjalp til med at fjerne alt plastik med mere fra området.

Annelise Jakobsen serverede kaffe og nybagte boller 

Tak til Annelise samt alle hjælpere, store som små.

 

puv. Bo


 

Opstart Jagthundetræning 


Mandag den 3. april 2023 kl 19.00 starter vi jagthundetræning op i Ibsker Jagtforening sammen med DJ.

Dette foregår ved Ibsker Jagthus

 

Der vil være 4 hold.

Hvalpe/begyndere

Dressur

Apportering

Øvede

 

Pris: hvalpe/begyndere samt dressur kr. 50,00

Apportering samt øvede kr. 60,00

Man betaler pr. gang før man starter træningen.

Der er øl/vand til kr. 10,00

 

Vi har i år fået 8 nye hundeinstruktører som vil hjælpe sammen med de "gamle".

 

Hvis der skulle være spørgsmål så kontakt undertegnede.

 

Bo Marker

53743040

bomarkervvs@gmail.com

 

Trænerteamet glæder sig til at se rigtig mange nye og gamle hunde og deres førere.

 

Svaneke 20. januar 2023

 

Beretning Ibsker Jagtforening 2022

 

Velkommen til generalforsamling i Ibsker Jagtforening

 

Dagsorden.

 

Vi har desværre mistet 2 medlemmer i 2022.

Børge Espersen. Børge har alle de år jeg har været aktiv i Ibsker været en del af fællesskabet, både på vores jagter og ikke mindst på skydebanen. Børge var altid klar med en frisk bemærkning.

Freddie Jensen (Dolfus) afgik ved døden efter et sygdomsforløb med kræftsygdom.

Dolfus var kendt som en god flugtskytte, han magtede alle discipliner på flugskydningsbanen.

Vil selskabet rejse sig og mindes disse gæve gutter. Ære være deres minde.

 

Ibsker havde pr. 20/01-2023 148 medlemmer, hvilket stadig gør os til øens største jagtforening.

 

Årets jagter i Plantagen.

Vi var 72 jægere fordelt på 3 jagter i 2022. Dette meget skuffende, her må vi kunne gøre noget for bedre fremmøde.

Bestyrelsen vil igen i år bede generalforsamlingen om tilladelse til at vores ekstraordinære medlemmer kan deltage. Hvilket på nuværende er en nødvendighed for at afholde jagterne.

 

Årets resultat.

12 dyr godt fordelt .

4 harer

1 kanin

9 snepper.

Tak til sweisshundefører Kim Petersen og Jesper Sommer Nielsen for at stå til rådighed på vores jagter.

Der blev også i 2022 reguleret råger i Listed, Årsdale samt Svaneke med en indberetning på 178 unger.

 

Jagtdatoerne i 2023 bliver lørdag den 21/10, søndag den 19/11, lørdag den 16/12.

 

Bukketræf.

I 2022 havde vi igen bukketræf.

Her var mødt 22 jægere frem til en hyggelig formiddag.

Martin Hjorth. vandt for den flotteste buk, (en stor guldmedalje) Jan Mortensen for den sjoveste og Anja Marie Paaske for den mindste.

Tillykke til jer.

Årets bukketræf i 2023 bliver søndag den 21/5 kl. 9.00 i Jagthuset.

 

Sommerfesten i 2022 måtte vi desværre aflyse pga. for få tilmeldte

Men vi prøver igen i år. Datoen bliver lørdag den 12. august

 

 

 

 

Jægerforbundet, jægerrådsmøde, kredsmøde.

Kredsmødet 16/3-2022 her var 60 medlemmer mødt frem Der var besøg af både formand Claus Lind Christensen og Direktør Karen Friis, hun gennemgik styrket digital medlemskommunikation.

Jægerrådsmødet 2/2-2022 her var 55 fremmødte medlemmer, der var jo lodtrækning til jagter i Statsskoven. Ellers var der ikke det store.

Dåvildt. Det lader til at vi heller ikke i 2023/2024 får lov til at jage dåhjort og då. Nu må vi se om det så kommer i 2024/2025. Jeg har hørt at der måske åbnes op til december, men det er kun rygter jeg har ikke kunnet få det bekræftet.

Fredning af Paradisbakkerne.

Dette emne vil nok fylde meget i den nærmeste fremtid, Jan Mortensen vil efter min beretning redegøre for status på nuværende.

 

 

 

Flugtskydning.

Ibsker´s skytter gjorde sig igen gældende i de skydninger der blev afholdt på BJC se resultaterne på  www.born-jagt.dk.

Jeg vil lige nævne Gunnar-Pihl her vandt Ibsker kun 2 pokaler.

Fremmøde 22 skytter, jagtskydning 139-151 tangering af vores rekord

Til DJ skydningen var hovedparten fra Ibsker. Vi vandt igen de fleste rækker.

I Grisby er vi cirka samme antal som sidste år.

Vi var 32 skytter til vores trap og sportingmesterskab.

Vinderne Trap. Jonas, Annelise, Jørn M

Vinderne Sporting Jesper, Annelise Dolfus

Rækkevindere ved vores præmieskydning.

Mester. Jesper Jensen 39-43 (forsvarende mester)

 1. Række Morten Brandt 32-43

Veteran Jørn ”Maler” 36-41

Dame. Annelise J  31-44

Tak til flugtskydningsudvalget for godt samarbejde.

 

Hundetræning.

Ibsker står igen for jagthundetræningen på Bornholm.

Der var i 2022 rigtig mange hunde/hundeførere til vores træninger.

Vi har i 2022 uddannet 10 nye hundeinstruktører. Dette vil gøre det noget nemmere fremadrettet med alle de hunde der møder frem.

 

Tak til vores sponsorer i Grisby.

Jørn Maler, Nordbornholms Røgeri, Bo Marker VVS, Max VVS, samt Tony Pinewood.

 

Som afslutning vil jeg igen i år opfordre alle til at deltage i vores aktiviteter, samt bruge vores hjemmeside.

 

Tak til Elin for dejlig forplejning

Tak til Jørn Grisby for billeder

Tak til Sallie for hjemmesiden

Tak til hjælpere på jagterne

Tak til Jan for opbevaring af trailer

Tak til Husmandsplantagen for godt samarbejde.

 

Sidst men ikke mindst tak til min bestyrelse for godt samarbejde i 2022.

 

Generalforsamlingen for 2023 bliver fredag den 29/01 2024 kl. 19.00 i Jagthuset

 

Bo Marker

Ibsker Jagtforening

 

Jagt i Ibsker Plantage d. 20. november

Jagt i Ibsker Plantage d. 29. oktober 2022

Oprydning i Grisby den 9. september 2022


Billederne er taget af Jørn B. Hansen

Ibsker skydetræf den 3. september 2022


Billederne er taget af Jørn B. Hansen

Lørdag den 27/8 havde vi vores sidste skydning i Grisby.

Der var mødt 30 skytter op på en fantastisk sommerdag.

 

Resultaterne.

Jagtskydning.

Mester række

I mester rækken skød hele 11 skytter mellem 33-39

1. Jesper J 39-43 (forsvarende mester)

2. Henrik P. 38-44

3. Thomas E 38-45

 

1. række.
1. Morten B 32-43

2. Mikkel O 30- 45

3. Denny P 29-47

 

Veteran. række

1. Jørn Maler 36-41

2. Tonni C. 34-41 (efter om skydning)

3. Willy P. 34-41 (efter om skydning)

 

Dame. række 

1. Annelise J. 31-44

 

Spidsdue montecarlo.

Emil P

 

Bagdue montecarlo.

Hans P

 

Derefter havde vi festskydning.

Tak til Jesper J. og Jacob H. for sponsor på dagen..

Vi ses i 2023 på Danmarks flotteste skydebane.

 

puv. BoBillederne er taget af Jørn B. Hansen

Onsdag den 24/8 havde vi Pinewood skydning på banen i Grisby.


I år havde vi 15 års jubilæum.

Hele 35 skytter deltog, så vi skød kun doubleer for at kunne nå det, så alle har brugt 40 skud.

Resultaterne.

Mester række

1. Jesper J. 36

2. Jan M. 34
3. Jønne 33
3. Peter S. 33


A.række

1. Annelise J. 26

2. Mikkel O. 24

3. Morten B. 23

3. John M. 23

3. Emil P. 23


Veteran række

1. Willy P. 27

2. Anders D. 27

3. Tonni C. 25


Hovedpræmien blev vundet af Brian B. (lodtrækning)


Tak til Tonyog hans drenge for en hyggelig aften, og tak for præmierne, håber vi ses næste år


puv.

BoBillederne er taget af Jørn B. Hansen

Hapse Snapse skydning den 27. Juli 2022

Billederne er taget af Jørn B. Hansen


Det er med beklagelse vi er nød til at aflyse vores sommerfest.

Med kun 23 deltagere syntes vi ikke vi vil lave et arrangement hvor vi normalt er tæt på 50 personer. 

Vi drøfter i bestyrelsen om vi skal prøve igen næste år. 


pbv.

Bo

Onsdag den 27. juli havde vi vores hapse/snapse skydning i Grisby.Der var mødt imponerende 33 skytter frem, så vi måtte nøjes med at skyde til tre sider.

Resultaterne blev:


Mester. Række

1. Ole F. 25-30

2. Jan M. 25-30

3. Keld P. 24-30

A.Række.

1. Claus O 18-38

2. John M. 17-39

3. Mikkel O 16-36

4. Annelise J 16-36

Veteran. Række

1. Anders D 20-32

2. Henning M 20-34

3. Jørn M 20-34


Der var yderlige enkelte trøstepræmier.

Jesper og undertegnede vil gerne takke for den fine opbakning.

 

puv. Bo

Oprydning på skydebanen i Grisby d. 22 juli 2022

Billederne er taget af Jørn B. Hansen


Så er det tid til vores årlige sommerfest i Jagthuset.


Lørdag den 6. august kl. 17.00 holder vi vores sommerfest.

Det er for både børn og voksne.

Det vil være som det plejer, helstegt gris med tilbehør, samt dessert.

Der vil være øl, vand samt vin og kaffe med i prisen.

Vil man have drinks medbringer man selv dette.

Der vil være skydebiograf på dagen.

Prisen er ligeledes som tidligere kr. 100,00 pr. person.

Tilmelding til Ib eller Bo senest den. 29. juli.

Vi lukker tilmeldingen ved 50 personer.

 

Pbv.

Bo

Onsdag den 29/6 havde vi vores årlige hane/sidebøsse skydning i Grisby.


Vinderne blev.

Hanebøsse Jesper J, 21/29

Sidebøsse Willy P 14/30

Vinderne vandt hver en flaske rom.

Næste år skyder vi kun med hanebøsse

 

puv. Bo

 

Onsdag den 13/7 havde vi Jørn Malers Rødvinsskydning.

Følgende vandt vin.

A.Række.

 1. Denny P 29-44
 2. Annelise J 28-44
 3. Emil P 27-44

Veteran række.

 1. Willy P 34-44
 2. Tonni C 30-43
 3. Birger K 29-44

Mester række.

 1. Brian B 36-40
 2. Thomas E 36-44
 3. Bo M 25-43

 

Tak til Jørn for de fine vinpræmier.

 

puv. Bo


Bidrag med viden om vildtlevende pattedyr via dit vildtkamera!Danmarks Jægerforbund er i gang med via projekt ”Bestandsovervågning og Citizen Science” at udvikle og på sigt at anvendeligøre de data der indsamles af jægernes vildtkameraer. Der ligger et kæmpe potentiale her for at holde øje med vildtbestandene og deres udbredelse. Det skyldes at det er store mængder af data som indsamles ved en relativ beskeden arbejdsbyrde. Vi skriver til jer som jagtforeningsformænd for forhåbentlig at kunne bruge jeres netværk til de lokale jægere. Nogen af jer har måske allerede hørt om projektet fra jeres lokale kredsformænd eller jægerrådsformænd, men nu får vi henvendelsen direkte. Dataindsamling er en vigtig del af Jægerforbundets strategi og dette projekt er et blandt flere vildtforskningsprojekter som DJ har fået tilsagn om tilskud til fra Miljøstyrelsen (DJ får støtte til flere vildtprojekter).

 

Formålet i ”Bestandsovervågning og Citizen Science” er at udvikle og afprøve en metode til overvågning af pattedyrsbestande via vildtkameraer. Hvis I derfor har kontakt til lokale jægere som kan bidrage ved at deres vildtkameraer kan sende billeder via mail til vores server, vil dette være et vigtig skridt for at komme videre i projektet. Konkret kan I støtte op om projektet ved at henvise jeres lokale kontakter til os. Eller I kan svare at vi må kontakte jer.

 

Det er vigtigt at projektet rammer så bredt som muligt geografisk. Nogle af jer kan derfor opleve at I bliver ringet op for at høre om I har mulighed for at deltage i projektet, med baggrund i at få udfyldt de geografiske huller.

 

Vedhæftet finder i en vejledning til hvordan man deltager med sit vildtkamera, disse er I velkommen til at dele blandt foreningens medlemmer, det kunne fx være via opslagstavle på skydebanerne, jagtforenings hjemmeside, jagtforeningens sociale medier mv.

 

På vegne af projektgruppen, skal det lyde at I er mere end velkomne til at henvende jer med spørgsmål og kommentarer, enten her på mail eller via telefonisk kontakt (Kontaktoplysninger fremgår af ”vejledning til jægere med vildtkameraer”).

 

Med venlig hilsen

Zacharias Jacobsen
Vildt- og naturkonsulent

Hanebøsse skydning d 29 juni 2022


Billederne er taget af Jørn B. Hansen

Lørdag den 25/6 var der Gunnar Pihl skydning på BJC.

 

Her skyde vi om 3 pokaler.

Jagtskydning

Trapskydning

Fremmøde Pokal

 

I år fik vi kamp til stregen flere steder.

Trap skød vi 109 (Finn Knap 23, Peter Schow 23, Hasse J, 21, Jan M, 21, Kristian D, 21 dette blev kun en flot nummer 2. Aaker/Pedersker blev nr. 1 med 110

Fremmøde pokalen vandt vi igen med 22 skytter. nr. 2 blev Aaker/Pedersker med 18 deltagere

Jagt Pokalen blev Ibsker,s igen med tangering  af rekord på træffere 139-151 (Willy P 24/24, Keld P 23/24, Lars Peter J 23/25, Jonas J 23/26, Jørn M 23/26, Jesper J 23/26)

Der var hel 63 deltagere fra 7 foreninger, dette må siges at være fantastisk, det bringer minder tilbage da der var kredsskydning i "gamle" dage

Tak til alle vores skytter, tak til BJC for et godt arrangement.

 

Vh. Bo

GUNNAR PIHL


Lørdag den 25/6 er der Gunnar Pihl skydning på Bornholms Jagtcenter
Det starter kl. 9.00 og sidste indskrivning er kl. 10.00
Mød nu godt frem så vi kan forsvare alle 3 pokaler.
 
Puv. Bo


Onsdag den 11. maj havde vi vores første præmieskydning i Grisby.Det var Knud Dams minde skydning.

Her vandt Willy Pryds med 35 træffere.

 

Søndag den 22. maj blev der afholdt kredsskydning på Bornholms Jagtcenter.

Her var mødt 30 ??? deltagere fra hele Bornholm, de 20 kom fra Ibsker.

 

Her er resultater for Ibsker skytterne.

Seniorhold:

1.Ibsker 4 (Bo, Jacob N, Keld P, Jesper J) 108-126

2.Ibsker 1. (Brian B, Jønne, Peter S, Thomas E) 106-124

Veteran:

1.Ibsker (Jørn M, Willy P, Anders D, Tonni C) 95-128

 

Individuelt:

Senior:

2.Jonas J 36-40

3.Jan M 36-41

 

Oldboys:

1.Jesper J 38-41

1.Brian B 36-42

 

Veteran:

1.Peter S. 37-40

2.Keld P 37-41

 

Damer:

1.Lise P 31-42

2.Annelise J 28-43

 

 

Torsdag den 26. maj havde vi vores årlige bukketræf.

 

Her var mødt 22 friske jægere op.

Der var 15 bukke på paraden.

Måske den flotteste parade vi har haft, mit gæt på disse bukke vil være 5 medaljebukke fordelt på en guldbuk nedlagt af Martin Hjorth, måske også en guldbuk nedlagt af Albert Lund, derudover nok 2 sølvmedaljer nedlagt af Hasse Kristensen og Jesper Hjort, derudover et par stykker mere der ligger lige omkring bronze.


Der var vin præmier til følgende.

Årets mindste buk Anja Maria

Årets sjoveste buk Jan Mortensen

Årets flotteste buk Martin Hjort

Tillykke til vinderne

 

Tak til vores 2 schweisshundeførere Jesper og Jan for de havde tid til at bruge et par timer sammen med os.

 

pbv.

BoBillederne er taget af Jørn B. Hansen

Trap/Sporting mesterskab


Tirsdag den 31/5 kl. 18.00 holder vi vores årlige mesterskab på Bornholms Jagtcenter.

Kom i god tid så vi kan få lavet holdene og komme i gang med at skyde kl. 18.00

Mød godt op, foreningen giver smørrebrød samt øl/vand efter skydningen.


Puv. BoBukketræf


Ibsker Jagtforening holder bukketræf torsdag den 26.maj kl. 9.00 i Jagthuset.

Foreningen serverer morgenmad samt øl og vand.

Mød godt frem og husk jeres bukkeopsatser fra i år.


Vh

Bestyrelsen


Forårs klargøring Grisby fredag d 1. april 2022


Billederne er taget af Jørn B. HansenFredag den 1/4 kl. 14.00 skal vi klargøre banen i Grisby, 


Vi skal have samlet diverse ting op som vi plejer.

Der er affaldssække og spande dernede.

Foreningen giver en øl eller vand (måske 2)

Håber vi ses så vi kan nyde en ny sæson på vores dejlige bane.


Så starter hundetræningen i Ibsker igen.


Vi starter tirsdag den 12. april kl. 19.00. 

Vi har ændret det fra mandag til tirsdag pga. instruktørerne.

Vi forventer at træne 4 hold igen i år.

Hvalpe, dressur, apportering samt øvede.

Husk du skal have din hund vaccineret samt forsikret.

Prisen er det samme som sidste år.

Øvede kr. 50,00 resten kr. 40,00 der betales før man starter træningen.

Spørgsmål så kontakt undertegnede.

 

Håber vi ser rigtig mange hunde i år.

 

Bo Marker

tlf. 53743040

e-mail bomarkervvs@gmail.com


Ibskerjagt forening generalforsamling d. 25. februar 2022

Ibsker Jagtforening generalforsamling 25/2 – 2022.


1. Valg af dirigent : Albert Lund blev valgt.

2. Formandens beretning var der ingen kommentarer til.

3. Regnskaberne fra flugtskydning og foreningskassereren blev godkendt.

4. Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

5. Valg af formand : Bo Marker blev genvalgt.

6. Valg af suppleanter : Albert Lund og Jacob Hansen blev genvalgt.

7. Valg af revisor : Hans Pedersen genvalgt.

8. Valg af revisorsuppleant : Hans Erik Jensen genvalgt.

9. Valg af flugtskydningsudvalg : Bo, Hans, Brian, Tonni, Jønne, Thomas

10. Eventuelt. : Foreningen har anskaffet en trailer som skal sættes i stand og Jesper laver en ramme og Finn H. skærer planker til sæde.


Der er saltsten i redskabsskuret som skal sættes ud i skoven inden alt andet ruster op derinde.

Der var diskussion frem og tilbage om deltagelsen ved mesterskaber og andre arrangementer på flugtskydebanen på Raghammer hvor Ibsker- skytter er i overtal, nogle mente at tilmeldingen var for besværlig, men datoerne er fastlagt på forhånd og tilmelding er bestemt af DJF. Interessen skal komme fra foreningerne og deres medlemmer. Priserne stiger på patroner og lerduer og det vil smitte af på indskud til præmieskydninger. Disse ting tages op på et møde i flugtskydningsudvalget.

Der er skyllet en del forladninger op i Grisby som skal samles op . Inden for en overskuelig tid bliver vi nok pålagt at skyde med miljø-venlige patroner

Generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden.


Referent Albert Lund.


Billedern er taget af Jørn B. Hansen

Svaneke 20. februar 2022

 

Beretning Ibsker Jagtforening 2021

 

Velkommen til generalforsamling i Ibsker Jagtforening

 

Dagsorden.

 

Vi har desværre mistet 2 medlemmer i 2021/22.

Ole Hansen afgik ved døden sidst i december. Ole var gammel Ibsker mand, han var aktiv inden for flugtskydningen, hvor han gjorde sig gældende i specielt skeet.

Jan Buxbom afgik ved døden her i februar efter nogle år med kræftsygdom.

Jan var nok bedst kendt som en fantastisk flugtskytte, og har deltaget flere gange til FM i jagtskydning.

Vi havde den glæde at se dem begge til vores jubilæum i 2021.

Vil selskabet rejse sig og mindes disse gæve gutter. Ære være deres minde.

 

Ibsker havde pr. 20/2-2022 146 medlemmer, hvilket stadig gør os til øens største jagtforening.

 

Årets jagter i Plantagen.

Vi var 86 jægere fordelt på 3 jagter i 2021. Dette lidt skuffende, men Coronaen har nok været en årsag til det faldende antal.

Bestyrelsen vil igen i år bede generalforsamlingen om tilladelse til at vores ekstraordinære medlemmer kan deltage.

 

Årets resultat.

15 dyr godt fordelt på lam, bukke og 3 gamle råer.

2 harer

26 snepper.

Tak til sweisshundefører Jan Olsen og Jesper Sommer Nielsen for at stå til rådighed på vores jagter.

Der blev også i 2021 reguleret råger i Listed, Årsdale samt Svaneke med en indberetning på 216 unger.

 

Jagtdatoerne i 2022 bliver lørdag den 29/10, søndag den 20/11, lørdag den 10/12.

 

Bukketræf.

I 2021 havde vi igen bukketræf.

Her var mødt 27 jægere frem til en hyggelig formiddag.

Jan Mortensen. vandt for den flotteste buk, Anders Dellgren for den sjoveste og Jes Jorth for den mindste.

Tillykke til jer.

Årets bukketræf i 2022 bliver torsdag den 26./5 kl. 9.00 i Jagthuset.

 

Sommerfesten i 2021 droppede vi da den lå for tæt på vores jubilæumsfest.

Men vi prøver igen i år.

Lørdag den 6. august holder vi sommerfest igen, hold jer opdateret på hjemmesiden samt Facebook.

 

Ibskers 100 års jubilæum.

Lørdag den 11. september afholdt vi vores 100 års jubilæum.

Her var mødt 85 festglade mennesker frem til en hyggelig aften, i Nexø Hallens cafeteria.

Jeg vil først takke diverse indlæg på dagen, tak for gaverne, tak til alle der gjorde dagen til en festdag.

Så havde jeg den store ære at udnævne 2 nye æresmedlemmer, Preben Pedersen og Finn Hansen.

Tillykke endnu engang med titlen.

 

 

 

Jægerforbundet, jægerrådsmøde, kredsmøde.

Kredsmødet blev afholdt den 30. juni 2021, her blev Peter Loth Sejersen valgt som ny formand uden modkandidater. Steen Friis blev hædret med DJ’s sølvnål.

Jægerrådsmødet blev afholdt 2/2 2022.

Her blev drøftet Naturnationalpark, bland andet rewilding. ( Jan M og Albert deltog)

Dåvildt. Det lader til at vi heller ikke i 2022/2023 får lov til at jage dåhjort og då. Nu må vi se om det så kommer i 2023/2024.

 

 

 

Flugtskydning.

Ibsker´s skytter gjorde sig igen gældende i de  skydninger der blev afholdt på BJC se resultaterne på  www.born-jagt.dk.

Jeg vil lige nævne Gunnar-Pihl her vandt Ibsker alle 3 pokaler.

Til DJ skydningen den 30. maj var der 31 deltagere heraf de 21 fra Ibsker. Vi vandt alle rækker.

I Grisby er vi cirka samme antal som sidste år.

Vi var 31 skytter til vores trap og sportingmesterskab, disse resultater kan ses på Ibskers Hjemmeside.

Rækkevindere ved vores præmieskydning:

Mester. Jesper Jensen 37-40
A. Række Tony Nielsen 30-50

Veteran Freddie Jensen 34-41

Dame. Lise P.  33-43
100 års jubilæumsskydning blev vundet af Bo M med 10-11

Tak til flugtskydningsudvalget for godt samarbejde.

 

Tak til vores sponsorer i Grisby.

Jørn Maler, Nordbornholms Røgeri, Bo Marker VVS, Max VVS, samt Tony Pinewood.

 

Som afslutning vil jeg igen i år opfordre alle til at deltage i vores aktiviteter, samt bruge vores hjemmeside. Som har fået ny webmaster det er Sallie Weiss der har taget over efter Kaare.

 

Tak til Elin for dejlig forplejning

Tak til Jørn Grisby for billeder

Tak til Kaare og nu Sallie for hjemmesiden

Tak til hjælpere på jagterne

Tak til Jan for opbevaring af trailer

Tak til Husmandsplantagen for godt samarbejde.

 

Sidst men ikke mindst tak til min bestyrelse for godt samarbejde i 2021.

 

Generalforsamlingen for 2022 bliver fredag den 20/1 2023 kl. 19.00 i Jagthuset

 

Bo Marker

Ibsker Jagtforening

Generalforsamling i Ibsker Jagtforening.


Husk vi har generalforsamling i Ibsker Jagtforening fredag den 25. februar kl. 19.00 i Jagthuset. 

Husk tilmelding senest den 20/2 til enten ib eller Bo (pga. mad)


pbv. BO

AFLYSNING

Ibsker Jagtforening er desværre nød til at aflyse vores generalforsamling på fredag. Dette er på grund af corona.

Pbv. Bo
Ibsker Jagtforening indkalder til ny generalforsamling fredag den 25. februar 2022 kl 19:00 i Ibsker Jagthu.

Tilmeding til Ib eller Bo senest den 20 februar (på grund af mad)


Pbv. Bo


Generalforsamling Ibsker Jagtforening.Fredag den 21. januar 2022 afholder vi generalforsamling i Ibsker Jagthus.

Tilmelding senest den 17. januar (på grund af mad) til Ib eller Bo.

Vi anbefaler at de fremmødte får lavet en frisk coronatest. (negativ)

Følg med på vores hjemmeside og facebookside, da aflysning kan blive aktuel pga. corona.

Vi ses.

pbv.

Bo

Jagt i plantagen d. 18 december 2021


Lørdag den 18. December havde vi vores sidste jagt i Plantagen.

Der var mødt 27 friske jægere op på dagen.

Udbyttet blev 4 dyr, 1 hare og 7 snepper.

Et fint resultat og god skydning.

Albert var fiskal og styrede dette med "hård" hånd.

Efter jagten var vi 24 der skulle ind og nyde Elins dejlige mad.

Tak for det Elin.

Mads Mikkelsen fik det ærefulde ansvar at overrække Elin en hilsen fra jægerne, dette klarede han flot.

Husk vores generalforsamling i Januar

Til sidst vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

pbv.

Bo


Billederne er taget af Jørn B. Hansen 

Hej jægerfolk, husk tilmelding til vores sidste jagt i Plantagen.

Senest den 13/12 til Ib eller Bo.

Vi anbefaler en frisk Corona test når i møder op.

Jagt i plantagen d. 21 november 2021

Billederne er taget af Jørn B. Hansen

Anden jagt i plantagen


Søndag den 21. november havde vi vores anden jagt i Plantagen.

Her var mødt 23 jægere op på en flot efterårsdag. 23 er lidt skuffende, men om Coronaen spiller ind kan vi kun gætte os til.

Udbyttet blev 5 dyr, 1 hare or 15 snepper. så der var musik i skoven.

Ib var fiskal og løste dette til UG.

Håber vi ses på vores sidste jagt lørdag den 18. december. (husk tilmelding)

 

pbv. Bo

I Ibsker Jagtforening holder vi nu vejret, lige som så mange andre.

Sidste år måtte vi aflyse 2 jagter.

Smitte-trykket er stigende i vores område, så derfor skal alle være opmærksomme på sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
Vi skal alle passe på hinanden, så hvis i har mistanke om symptomer på smitte så spring jagten over på søndag.

Vi vil stadig gerne se så mange som muligt på vores jagter, så derfor skal der lyde en opfordring (og det er kun en opfordring) tag en corona test før i kommer på jagt.

Vi vil sørge for at der er håndsprit på dagen, vi anbefaler ingen håndtryk, og ingen sang til frokost. hold afstand og bliv siddende når vi holder frokost.
Håber på trods af omstændighederne vi før en hyggelig jagt i Plantagen.


Vi ses på Søndag.

Lørdag den 23. oktober afholdt vi vores jagt i Ibsker Plantage.


Hele 36 jægere var mødt op til noget helt fantastisk vejr.

Udbyttet blev 

6 lam.

4 snepper.

Her var Birger Kristensen så skrap at nedlægge de 2.

Der blev afgivet 18 skud.

Jan Mortensen var Fiskal på dagen, og dette gjorde han helt perfekt, med lidt gas til flere af jægerne.


Tak til Preben P for valnøddebitter, tak til Hans Erik for transport, tak til de andre hjælpere på dagen, tak til Jan Olsen (schweisshundefører) der på dagen fandt et dyr som hundene havde taget, så det var rart dette kom med hjem. Sidst men ikke mindst tak til Elin for super service.


Vi ses søndag den 21. november kl. 9.00

Lørdag den 11. september 2021 fik vi afviklet Ibsker Jagtforenings 100 års jubilæum.


Der var mødt 85 festglade mennesker op i Nexø hallens cafeteria.

Her havde Anette og Brian lavet en helt fantastisk middag til os. (desværre var der mange der gik glip af natmaden)


Jeg havde den fornøjelse på bestyrelsens vegne at udnævne 2 æresmedlemmer, Finn Hansen og Preben Pedersen for deres foreningsarbejde igennem årene.


Der var indlæg fra Preben Pedersen der fortalte blandt andet om jagt i Plantagen med meget mere, Finn Hansen takkede for udnævnelsen og fortalte lidt anekdoter fra hans tid i Landsjagtforeningen og DJ.


Peter Loth Sejersen fra DJ Kreds 8 ønskede ligeledes vores forening tillykke med jubilæet.


Ligeledes havde vi lavet en aftale med Lars Christiansen der kom og underholdt os i løbet af aftenen.


Tusind tak til alle der gjorde denne aften til et godt minde.Lørdag den 28. august havde vi præmieskydning i Grisby.

 

Her var mødt 28 skytter frem til en rigtig hyggelig dag, vi skød lerduer fra kl. 9.00-16.00

Herefter lavede vi klar i teltet til nogle hyggelige timer med koner/kærester.

Tak til Jesper J, Jacob H og Bo der sponsorerede diverse på dagen.

 

Her får i lidt resultater.


Hovedskydning.

Mesterrække

1. Jesper Jensen 37-40

2. Jacob Nielsen 37-43

3. Kristian Dam 37-44

 

A.række

1. Tony Nielsen 30-50

2. Denny Pedersen 25-48

3. Hasse Kristensen 20-49

 


Veteranrække

1. Freddie Jensen 34-41

2. Willy Pryds 33-42

3. Jan Buxbom 32-43

 

Damerække 

1. Lise Pedersen 33-43

 


Spidsduemontecarlo.

Henrik Brandt

 

Bagduemontecarlo

Tonni K. Larsen

 

100 års Jubilæumsskydning

1. Bo Marker 10-11

2. Brian Bjerregaard 9-10

3. Henrik Brandt 9-11

 

Tak for i år.

 

puv. Bo

Jagt i Ibsker d. 23 oktober 2021


Billederne er taget af Jørn B. Hansen

Ibsker jagtforenings 100 års jubilæumsfest


Billederne er taget af Jørn B. Hansen

Skydeafslutning d. 28 august 2021


Billederne er taget af Jørn B. Hansen

ÆNDRING!!!


Festen d. 4. september er aflyst! 

Vi holder afslutning med spisning efter præmieskydningen, lørdag d. 28. august, på Grisbybanen. 

Tilmeld dig på banen, senest d. 18. august til såvel skydning som til spisning. 

Tag gerne din mand eller kone med, vi spiser i teltet efter skydningen. 

NB medbring selv vin til maden. 

Hapse Snapse Skydning d. 28 juli 2021


Billederne er taget af Jørn B. Hansen

Jørn Malers rødvinsskydning d. 14 juli 2021

Billederne er taget af Jørn B. Hansen

Ibsker Jagtforening generalforsamling 18/6-2021.

 

 

Valg af dirigent : Preben Pedersen foreslået og valgt.

 

Formandens beretning blev taget til efterretning.

 

Regnskabet blev godkendt, revisorerne havde en bemærkning til flugtskytternes regnskab som de mente var i ubalance.

 

Der var ingen indkomne forslag.

 

Ib Andersen blev genvalgt og Jonas Rasmussen nyvalgt til bestyrelsen , Dennis Holm er trådt ud.

 

Albert Lund og Jacob Hansen blev valgt som suppleanter.

 

Som revisor var der genvalg til John Møller.

 

Som revisorsuppleant var der genvalg til Hans Erik Jensen.

 

Flugtskydningsudvalget blev genvalgt (Bo, Hans, Brian, Tonni, Jønne, Thomas.)


 

Eventuelt:

 

Der er indkøbt og overrakt en flaske whisky til Kaare som tak for hans arbejde med vores hjemmeside.

 

Dennis Holm fik overrakt et gavekort som tak for hans indsats i bestyrelsen.

 

Jonas Rasmussen blev budt velkommen som webmaster og bestyrelsesmedlem.

 

Bornholms Tidende blev kritiseret for manglende resultatoplysninger fra flugtskydning og jagtstof i det hele taget.

 

Der blev spurgt til evt. trykjagt på dåvildt når den tid kommer, men der var ikke overvældende interesse da vi prøvede for et par år siden.

 

Et medlem spurgte på pris for fotografens billeder.

 

 

Generalforsamlingen afsluttet i god ro og orden.

 

 

Albert Lund , referant.

Beretning Ibsker Jagtforening 2020

 

Velkommen til generalforsamling i Ibsker Jagtforening

 

Dagsorden:

 

Ibsker havde pr. 31/12-2020 136 medlemmer, hvilket stadig gør os til øens største jagtforening.

 

På grund af pandemien Covid 19 blev året 2020 meget specielt, vi fik, kun afholdt 1 jagt, flugtskydningen måtte vente med at starte til 10. juni.

Mange private efterårsjagter blev ligeledes aflyst, andre blev afholdt med først 10 senere med 5 deltagere.

 

Årets jagt i plantagen:


På årets jagt var vi 30 jægere,

Bestyrelsen vil igen i år bede generalforsamlingen om tilladelse til at vores ekstraordinære medlemmer kan deltage.

 

Årets resultat:


6 dyr

Tak til sweisshundefører Jan Olsen og Jesper Sommer Nielsen for at stå til rådighed på vores jagter.

Der blev også i 2020 reguleret råger i Listed, Årsdale samt Svaneke med en indberetning på 169 unger.

 

Jagtdatoerne i 2021 bliver lørdag den 23/10, søndag den 21/11, lørdag den 18/12.

 

Bukketræf:


Dette blev aflyst men blev senere sammenlagt med sommerfesten.

Brian B. vandt for den flotteste buk, Jønne for den sjoveste og Jonas for den mindste.

Tillykke til jer.

 

 

Sommerfest:


I 2020 afholdt vi vores sommerfest i jagthuset, der var fyldt op med hele 50 deltagere, der var fyldt godt op ude i et fantastisk sommervejr, vi havde kombineret med bukketræf.

Vi havde i år lånt skydebiograf af DJ. Dette gjorde lykke.

Tak til alle der gav en hånd med på dagen, ekstra tak til Henrik Brandt for gris og til Niels Madsen for saltning og klargøring af denne, Brian B får lån af grill.

Sommerfest 2021 bliver ikke afholdt pga. jubilæum.


 

Jægerforbundet, jægerrådsmøde, kredsmøde:


Jægerrådsmødet blev afholdt virtuelt i den 5/5 med få deltagere.

Der er blevet valgt ny formand for jægerrådet Her blev Peter Loth Sejersen valgt på Bornholm, da Steen Friis afgik pga. af helbredet, ny konstitueret formand er ligeledes Peter Loth Sejersen.

Jeg har forsøgt at få noget nyt omkring dåvildtjagt men uden held.

Jeg tror det bliver således at der bliver 1 uges jagttid på dåhjorte i december og 14 dage på då og kalv i januar, ligeledes vil der være en arealbegrænsning på 1 hjort pr. 100 hektar. (dette står for eget ansvar)

Der er også skiftet ud i DJ her er kommet ny direktør. Karen Friis

Samtidig har der været valg af formand her blev Claus Lind Christensen genvalgt

 

Jubilæum:


Den 11. september kl. 18.00 afholder vi vores 100-års jubilæum i Nexøhallen.

 

 

Flugtskydning:


Ibsker´s skytter gjorde sig igen gældende i de få skydninger der blev afholdt på BJC se resultaterne på  www.born-jagt.dk.


Jeg vil lige nævne Gunnar-Pihl her vandt Ibsker jagtskydningen med hele 137-157, fremmødepokalen med 20 skytter, og vi fik trap pokalen med til Ibsker med 102 træf.

Der blev ikke afholdt nogen DJ-skydninger pga. Corona

I Grisby er vi cirka samme antal som sidste år.


Vi var 29 skytter til vores trap og sportingmesterskab, disse resultater kan ses på Ibskers Hjemmeside.


Rækkevindere ved vores præmieskydning:

Mester. Keld Palme 38-42
A. Række Jonas Jensen 34-45

Veteran Willy Pryds 35-43

Dame. Annelise J 32-41

 

Tak til vores sponsorer i Grisby.

Jørn Maler, Nordbornholms Røgeri, Bo Marker VVS, samt Tony Pinewood.

 

Som afslutning vil jeg igen i år opfordre alle til at deltage i vores aktiviteter, samt bruge vores hjemmeside.

 

Tak til Elin for dejlig forplejning

Tak til Jørn Grisby for billeder

Tak til Kaare for hjemmesiden

Tak til hjælpere på jagterne

Tak til Jan for opbevaring af trailer

Tak til Husmandsplantagen for godt samarbejde.

 

Sidst men ikke mindst tak til min bestyrelse for godt samarbejde i 2020.

 

Generalforsamlingen i 2022 bliver fredag den 21/1 kl. 19.00

 

Bo Marker

Ibsker Jagtforening

Hane-sidebøsse skydning d. 30. juni 2021

Billederne er taget af Jørn B. Hansen

Søndag den 30. maj 2021 blev der afholdt kredsskydning for hele Bornholm


her var mødt 31 skytter frem ??? heraf var de 21 fra Ibsker.

Ibsker satte i den grad de resterende skytter på plads.

Veteran.

Keld Palme 38-40

Jan Buxbom 38-40

Bo Marker 37-40

 

Oldboys

Jesper Jensen 38-40.

Brian Bjerregaard 38-40

 

Superveteran.

Freddie Jensen 33-42

Tonni K. Larsen 33-42

Alle 3 rækker måtte i om skydning.

 

Dame. 

Annelise Jakobsen 36-41

Lise Pedersen 30-44

Hold. 

Senior

Ibsker 110-122 (Bo M, Jesper J, Hans P, Thomas E)

Ibsker 96-126 (Henrik P, Tonni K.L, Jan Mortensen, Jacob Nielsen)

Oldboys.

Ibsker 1. 114-120 (Brian B, Keld Palme, Peter Schov; Jan Bux)

Ibsker 2. 96-133 ( Jønne, Mads Ø, Anders D, Jacob H)

Veteran.

Ibsker 100-126 (jørn Maler, Annelise J, Dolfus, Tonni C)

 

Tak for den gode opbakning

Bo

Tirsdag den 25. maj 2021 afholdt vi vores årlige mesterskaber
på Bornholms Jagtcenter.

 

Vi var 31 skytter denne dag. FLOT

 

Vinderne blev.

Trap.

Mester. Jonas Jensen 30 træffere

Veteran. Jan Buxbom 15 træffere

A-Række. John Møller 5 træffere

Dame. Annelise Jakobsen 13 træffere.

 

Sporting.

Mester. Jesper Jensen 24 træffere

Veteran. Jan Buxbom 19 træffere

A-Række John Møller 14 træffere

Dame. Lise Pedersen 17 træffere

 

Bo


Billederne er taget af Jørn B. Hans

 

Generalforsamling Ibsker Jagtforening


Ibsker Jagtforening afholder generalforsamling fredag den 18. juni 202 kl. 19.00.


Dagsorden ifølge vedtægter.


Husk tilmelding til Ib eller Bo senest den 11. juni (pga mad.)

 

Pbv. 

Bo

Bukketræf den 22. maj 2021


Pinselørdag afholdt vi vores årlige bukketræf.

Der var mødt 27 friske jægersfolk frem, vi havde nogle hyggelige timer i Ibsker Plantage/Jagthuset.

Der var 12 bukke på paraden, dog ingen med krop.

De 3 vindere blev: mindste buk, Jes Jorth Petersen, den mest specielle buk, Anders Dellgren, den flotteste buk, Jan Mortensen.

 

Vi ses til generalforsamling fredag den 18. juni kl. 19.00

 

Bo


Billederne er taget af Jørn B. Hansen

Åbning af Grisby 14. april 2021

Nu er banen i Grisby åbnet.


billederne er taget af Jørn B. Hansen

Ny bænk i Grisby


Så har vi fået ny bænk i Grisby.

Sponsoreret af Jesper J, tilskåret og slebet af Jan M, skiftet af Bo.

Vi ses snart i Grisby.


Billedet er taget af Bo Marker


AFLYSNING GENERALFORSAMLING

 

Kære alle medlemmer i Ibsker Jagtforening.

 

På grund af Corona'en stadig florerer må jeg med beklagelse meddele at vi aflyser vores generalforsamling, Fredag den 22. januar 2021.


Bestyrelsen vil lige så snart det er muligt indkalde til ny generalforsamling, dette vil kunne læses på vores hjemmeside samt  Jæger, ligeledes vil det offentliggøres på Facebook.


Ydermere vil der ikke blive afholdt jagt i januar som vi ellers havde håbet på.


På trodsaf dette vil jeg dog ønske alle medlemmer, sponsorer samt bestyrelse en rigtig glædelig jul samt et godt og forhåbentlig Corona frit nytår.

 

pbv.

 

Bo

Jagt i Ibsker Plantage.

 

Det er med beklagelse vi må aflyse vores jagt I Ibsker Plantage den 12-12-2020.

Men på grund af de restriktioner myndighederne er kommet med, ser vi os nødsaget til at aflyse vores jagt i december.

Men!! hold øje med hjemmesiden og facebook hvis det viser sig muligt så prøver vi at afholde en jagt i januar 2021.

Ps. husk ligeledes at holde jer orienteret omkring vores generalforsamling.


Glædelig jul til alle.

 

på bestyrelsens vegne

Bo

Hej alle brave jægere.

 

På grund af Covid-19 har bestyrelsen besluttet at aflyse jagten den 15-11 -2020i

Ibsker Plantage, da der ikke er kommet faste retningslinier omkring grupper mm.


Jeg vil opfordre alle til at holde sig opdateret på vores hjemmeside samt Facebook.

Der vil komme ny udmelding efter den 22-11-2020. omkring vores jagt i December


Hvis der åbnes op senere på året vil vi hvis vejret vil prøve at afholde en jagt i januar.

 

pbv.

Bo

Jagt i Plantagen 24. oktober 2020


Her havde vi vores første jagt i Ibsker Plantage.

Der var mødt 30 jægere frem på en pæn efterårsdag.

Der blev set en del råvildt og nedlagt 6 stk.

Snepper blev der ligeledes set og skudt efter men ingen leveret.

Jan Mortensen var fiskal og styrede dette til UG.


Vedrørende næste jagt så hold øje med denne side samt facebook.

 

Bo


Billederne er taget af Jørn B. Hansen

Jagt i Plantagen.

 

På grund af disse Corona tider er der nogle forholdsregler vi tager i bestyrelsen:


Der må kun være 5 inde til indskrivning ad gangen. 


Vi spiser frokost delvis i jagthuset og i telt der er opstillet.


Der vil være håndsprit, mundbind hvis dette ønskes.


Transport i terrænet vil være således at man ikke sidder på skødet af hinanden.


Ellers pas på hinanden og tænk over myndighedernes anbefalinger, nys i ærmet, vask hænder, brug håndsprit.


Hvis du føler dig sløj så bliv hjemme.

 

pbv.

Bo


Ibsker Husmandsplantage har nu fået tilladelse

til Skovbegravelesplads i plantagen.


Den ligger ved egene ved jagthuset, Oksemyrevej 502, 3730 Nexø.


Vi holder en guidet tur lørdag d. 7. november kl. 14


Læs mere om det praktiske på www.skovbegravelse.dk

eller kontakt Ea Holten Pedersen

Mail: eahp@mail.dk eller mobil 2327 1842.

Lørdag den 3/10 var disse dejlige mennesker med til at samle haglskåle mm. op omkring vores skydebane i Grisby.

Tak for hjælpen alle sammen, tak til Thomas E for at arrangere dette.

Hvis man ikke kan deltage pga helbred, så byder man ind med lækkerier, tak til Annelise for dejlig kaffe og æblekage.

Vi ses forhåbentlig til april 2021

 

 Puv. Bo

Den 5. september var der fest i Jagthuset i Ibsker Plantage


Billederne er taget af Jørn B. Hansen

Lørdag den 29/8 - 2020 blev sidste dag i denne sæson i Grisby. Her fik vi afviklet vores mesterskab.


Vi var 27 skytter 

 

Mester.

  1. Keld "Palme" 38-42
  2. Brian Bjerregaard 36-41
  3. Jan Mortensen 35-43

 

A.række

  1. Jonas Jensen 34-45
  2. Tony Nielsen 30-48
  3. Jacob Hansen 24-51

 

Dame række

  1. Annelise Jakobsen 32-41
  2. Lise Pedersen 21-51

 

Veteran række

  1. Willy Pryds 35-43
  2. Jørn "Maler" 34-44
  3. Tonny Corfitzen 33-42

 

Spidsduemontecarlo

Henning Mikkelsen

 

Bagduemontecarlo

Bo Marker

 

Herefter havde vi festskydning.

Tak til Jesper J og Jacob H for frokost, 

Tak til Thomas E for morgenbord.

 

Tak for i år.

puv.

Bo


Billederne er taget af Jørn B. Hansen

Den 26. august var det Hanebøsse dag i Grisby


Billederne er taget af Jørn B. Hansen

Tirsdag den 11. august 2020 fik vi afviklet vores mesterskab i Trap og Sporting på BJC, der var mødt 29 skytter frem, det må siges at være OK.

Efter skydningen var foreningen vært med en gang smørrebrød. Thomas E gav snapsen, det har han overtaget efter onkel Børge.

 

Resultater. Trap

Mester 

 1. Thomas E 20 træf
 2. Jesper J 19 træf
 3. Jacob N 19 træf

 

 1. række
 2. Jonas J 15 træf
 3. Jonas R 8 træf

 

Dame.

 1. Annelise J 13 træf
 2. Lise P 10 træf

 

Veteran

 1. Finn H 19 træf
 2. Tonni K.L. 17 træf
 3. "Dolfus" 15 Træf

 

Sporting.

Mester.

 1. Jesper J 20 træf
 2. Thomas E 19 træf
 3. Jan M 18 træf

 

A.række

 1. Jonas J 13 træf
 2. Jonas R 7 træf

 

Dame.

 1. Lise P 19 træf
 2. Annelise J 8 træf

 

Veteran

 1. "Dolfus" 18 træf
 2. Birger K 17 træf
 3. Jørn "Maler 14 træf

 

Bo


Billederne er taget af Jørn B. Hansen

Lørdag den 8 august 2020 havde vi vores årlige sommerfest, i år krydret med bukketræf.

 

Der var 40 glade mennesker fremmødt. vi havde en fantastisk dag, med noget af det bedste sommervejr man kan tænke sig.

Vi sad ude hele aftenen til vi sluttede.

Vi havde i år lånt skydebiograf af Danmarks jægerforbund, dette var populært.

Der var som vanligt præmier til bukke træffet, her vandt Brian Bjerregaard den flotteste buk, Jønne vandt den sjoveste buk og Jonas Rasmussen vandt den mindste buk, tillykke til jer 3.

Jeg vil gerne takke alle der gav en hånd med denne dag, speciel tak til Brian for lån af grill, Niels Madsen for klargøring af gris og Henrik Brandt for sponsor af gris.

Håber vi kan lave det samme igen i 2021.

 

Pbv. Bo


Billederne er taget af Jørn B. Hansen

Så fik vi afholdt hapse/snapse skydning den 29. juli 2020
i Grisby.med 27 fremmødte skytter.

 

Resultaterne.

Mester.

 1. Keld Palme 37-42
 2. Brian Bjerregaard 34-42
 3. Mads Ørum 34-43

 

A.Række

 1. Annelise Jakobsen 30-41
 2. Lise Pedersen 30-47
 3. Jonas Jensen 29-46

 

Veteran.

 1. Jan Buxbom 38-40
 2. Tonni Corfitzen 33-43
 3. Willy Pryds 32-43

 

Tak til Jesper og Bo for arrangementet. 

 

Bo


Billederne er taget af Jørn B. Hansen

Onsdag den 22-7-2020 afholdt vi Knud Dam's mindeskydning i Grisby

 

Vinder blev Jesper Jensen med flotte 37 træffere, dette i ren double runde

Tillykke.

 

Bo


-----------------------------------------------------------------


Lørdag den 18-7-2020 blev der afholdt BM i jagtskydning på BJC

Her var Ibsker selvfølgelig med fremme.

Mester

                                             1. Jesper Jensen 39-41

 

A.række

                                             1. Morten Brandt 33-43

 

Veteran

                                               2. Jan Buxbom 35-44

 

Bo

Sommerfest med bukketræf i Ibsker Jagtforening

 

Lørdag den 8. august holder vi vores sommerfest for alle medlemmer med familier i jagthuset.


Der vil i år være opsat en lasershot hvor man kan prøve forskellige skydninger, for både børn og voksne.


Vi mødes kl. 17.00 og holder lidt bukketræf, her skal uddeles præmie for den flotteste, mindste og mest specielle buk. vi regner med at spise ca. kl. 18.30


Der vil blive serveret helstegt pattegris med tilbehør samt en dessert, hertil vil der være øl vand og vin. Ellers medbringer man selv andet drikkelse.


Prisen for alt dette er pr. person kr. 100,00, børn under 12 år halv pris.

 

Tilmelding er efter først til mølle. Da vi kun har plads til 50 gæster i huset.

Tilmelding til Bo mail. bomarkervvs@gmail.com tlf. 53743040 eller Ib mail. ibhandersen@gmail.com tlf. 51517118 senest den 1. august.

 

Pbv. Bo

Jørn maler Rødvinsskydning 10 juli 2020


Billederne er taget af Jørn B. Hansen

Grisby 24. juni 2020


Så fik vi afholdt Nordea pokal skydning.

Her vandt Jørn Maler med 37 træffere.

Tillykke.

Bo


________________________________________________________________________


Lørdag den 27. juni 2020


Var der Gunnar Pihl skydning på Raghammer, her vandt Ibsker alle tre pokaler.

Der var mødt 42 skytter frem, heraf de 20 fra Ibsker ???


Fremmødepokalen 20 skytter.


Jagtpokalen  137-157 (Jonas J, Jan B, Jesper J, Brian B, Thomas E, Henrik B)


Trappokalen kom endelig "hjem" til Ibsker igen 102 træf. (Brian B, Peter S, Keld P, Jesper J, Jønne)

 

Bo


________________________
Så kom vi endelig igang.

Onsdag den 10/6 blev første skydedag i år i Grisby, her lagde vi ud med Pinewood skydning.

Der var mødt hele 35 skytter frem, så vi måtte alle sammen skyde 5 doubleer, for at nå det.

Resultater.

Mester.

1.Peter S. 33 træf

2. Bo M. 30 træf

3. Jesper J. 29 træf

A række.

1. Jacob H 22 træf

2. Claus M. 21 træf

3. Lise P 18 træf

Veteran.

1. Jan Bux 28 træf

2. Jørn Grisby 27 træf

3. Willy Pryds 27 træf.

 

Vinder af hovedpræmie et sæt jagttøj samt gummistøvler. Jønne

 

Tak til Tony for præmierne.

 

Bo


Det er med beklagelse at vi på grund af disse Corona tider, er nød til at aflyse vores bukketræf i Ibsker.

Vi vender tilbage med sommerfest når vi har det faste antal vi må være. Måske vi kombinerer disse 2 arrangementer.

 

pbv.

Bo


Ibsker Flugtskydning har udsat opstart i Grisby, program kommer lige så snart vi må samles flere personer end på nuværende.

Vi håber på at kunne starte den 22 eller 29 april, men følg med på Facebook og hjemmesiden.

 

Puv. 

Bo

_________________________


Jagthundetræning i Ibsker med start den 7/4 er udsat på ubestemt tid.

Følg med her på kredsens side eller på Ibsker's hjemmeside

Ny startdato kommer så snart vi er sluppet af med denne kedelige virus.

 

Spørgsmål kontakt undertegnede

 

Bo Marker

53743040

bomarkervvs@gmail.com